« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

İnsan Kaynakları


İK MİSYONU

Dünya uyku lideri olma yolunda geleceğin liderlerine sahip olmak için, yaratıcı ve yenilikçi bakış açısına sahip çalışanlara hizmet etmeyi amaçlayan insan kaynakları sistemini kurmak ve geliştirmektir.

İK VİZYONU

Bizim için en değerli kaynak, insandır. Şirket vizyonumuza ulaşmak için; mevcut işgücümüzün memnuniyetini, bağlılığını ve istekliliğini arttıran ve potansiyel işgücü noktasında ise, ilk tercih edilen şirket olmayı sağlayan insan kaynakları sistemine sahip olmaktır.

İK POLİTİKASI

1.       Temel değerlerimizi benimseyip yaşatacak insanları fırsat eşitliği gözeterek işe almak, geliştirmek, elde tutmak

2.       Bütün çalışanlarımızın liderlik vasfına sahip olmalarını sağlamak için onları geliştirmek ve yetkelendirmek

3.       Çalışanlarımızın etkili bir takım çalışması içerisinde, birbirleri ile dayanışma halinde çalışmalarını, başarıya ulaşmalarını teşvik etmek

4.       Açık ve belirli kriterlere göre başarı kazanmış çalışanlarımızı tanıyıp takdir ederek ve maddi ya da maddi olmayan ödüllerle ödüllendirerek memnuniyet düzeylerini, şirkete bağlılıklarını ve çalışma isteklerini arttırmak

5.       Çalışanlarımız arasında yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay olarak etkili iletişim yolları kurmak ve etkili iletişim araçları kullanmak

 

ÇALIŞAN BİLGİLERİ

İstikbal Mobilya A.Ş olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde iki fabrikamız yer almaktadır. İki fabrikamızda 72 kişi beyaz yakalı, 471 kişi mavi yakalı, toplamda 543 kişi çalışmaktadır. Çalışanlarımızın genel yaş ortalaması 33’tür. Beyaz yakalı çalışanlarımızın % 78’i lisans, % 29’u ise lisansüstü programlardan mezundur.

 

 

KARİYER İMKANI

İstikbal Mobilya’nın istihdam politikası; yetişmiş işgücü yerine, yetiştirmek üzere işgücü planları yapmak ve uzun süre birlikte çalışabilecek şekilde çalışanların eğitim, rotasyon, kariyerlerinin yönetilmesi doğrultusundadır.

Beyaz yakalı çalışanlar için işgücü planlarına uygun olarak performans değerlendirme sonuçları, kulvar yapısı ve kademeler arası geçiş şartlarına göre belirlenen kariyer haritaları doğrultusunda terfi, atama ve rotasyonlar yapılmaktadır. Kulvar yapısı, iş aileleri arası geçişleri göstermektedir. Bu geçişler mevcut kariyer haritaları çerçevesinde yönetilmekte, iş zenginleştirme, iş genişletme amaçlı rotasyonlar yatay, terfiler ise dikey yönde hareketleri göstermektedir. Yatay ve dikey hareketlerin iş gereklilikleri görev tanımlarında belirtilmiştir. Terfilerde öncelik şirket içi çalışanlara, sonra ise Holding çalışanlarına verilmektedir. Mavi yakalı çalışanlar arasında ilk kademe yöneticilik eğitim programı doğrultusunda başarılı çalışanlardan takım liderleri yetiştirilmektedir.

 
İŞE ALIM SÜRECİ

İşe seçme ve yerleştirme, yıllık işgücü planına uygun olarak yönetilmektedir. Adaylarda İK politikasına, yetkinliklere ve şirket kültürüne uyum aranmakta, beyaz yakalı çalışanlarda DISC kişilik envanteri, mavi yakalı çalışanlarda ise bazı genel yetenek-kültür testleri uygulanmaktadır.  İşe alımlarda kariyer.net, Boydak kariyer, Holding CV havuzları, şahsi başvuruların yanı sıra İş-Kur, meslek okulları ve üniversiteler ile işbirliklerinden yararlanılmakta, uygun adaylar İK tarafından belirlenerek ön görüşmeler yapılmaktadır. DISC envanteri, Genel Yetenek-Kültür testi ve ön görüşme sonuçları dikkate alınarak İK tarafından işe yerleştirilmesi uygun görülen adaylar yönetsel ve/veya stratejik liderler ile teknik mülakatlara yönlendirilmektedir. İşe alım sonrasında çalışanın şirkete ve işine uyum sağlaması için oryantasyon ve işbaşı eğitimlerinden yararlanılmaktadır.

 

EĞİTİM YÖNETİMİ

Çalışan yetkinliklerini geliştirerek şirketin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerine ve stratejilerine uygun insan kaynağına sahip olmak amacıyla, İK politikasını destekleyecek yaygın iç ve dış eğitim faaliyetlerinden, rotasyon, kıyaslama, iş zenginleştirme, proje–ekip çalışması gibi iş deneyimini geliştirmeye yönelik uygulamalardan yararlanılmaktadır.

Tüm çalışanlarımızı temel değerlerimizi benimseyip yaşatacak şekilde geliştirmek, yeni teknolojilere, süreç iyileştirmelerine uygun hale getirmek, yetkinlik, bilgi ve yeteneklerini arttırmak amacıyla eğitimler gerçekleştirilmektedir. Eğitimler; yönetim sistemleri, oryantasyon, verimlilik, sürdürülebilirlik, finans, BT gibi kategoriler altında ele alınmakta, iç ve dış kaynaklardan yararlanılarak yıllık iç ve dış eğitim planları ile yönetilmektedir. Eğitim ihtiyaçları çok sayıda kaynaktan ele alınmakta, eğitim planlarına dönüştürülerek bütçesi ile birlikte stratejik liderlerden onay alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Yönetim Sistemi, elektronik ortamda yetkinliklerin ve bireysel hedeflerin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Her çalışanın performans puanı, kendisine ilgili dönemde atanan yetkinliklerin ve bireysel hedeflerin değerlendirme sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. Bireysel hedeflerden alınan puanın % 70’i ile, yetkinliklerden alınan puanın % 30’unun ağırlıklı ortalaması ile Performans Puanı hesaplanmaktadır.

Performans değerlendirmeyi ilk amir yapmakta ve iki üst amir onaylamaktadır. Ama performans değerlendirme formu, ilk amir tarafından doldurulduktan sonra önce değerlendirilen ast tarafından, daha sonra iki üst amir tarafından onaylanmaktadır.

Yetkinlik; Şirketin ve bireyin başarısı ile yüksek performansı açısından kritik rol oynayan,  performans mükemmelliğini garanti altına alan, gözlemlenebilir, geliştirilebilir bilgi, beceri ve davranışlardır. Temel, yönetsel ve teknik olmak üzere üç tür yetkinlik değerlendirilmektedir.

Bireysel hedef; şirketin stratejik hedeflerinden sırasıyla belirlenen süreç, alt süreç ve takım hedefleri doğrultusunda; görevlerle ilişkilendirilen ve belirli dönem içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen iş sonuç göstergeleridir. kalite, verimlilik, sürdürülebilirlik, değişim-gelişim ve çalışanlar olmak üzere beş farklı grupta bireysel hedefler değerlendirilmektedir.

SOSYAL İMKANLAR
Ücret ve yan haklar
     a)   Yılda 12 maaş, 3 veya 4 ayda 1 ikramiye ödemesi yapılır.
     b)   Yemek şirket yemekhanesinde, ulaşım hizmetleri ise şirket servisleri ile karşılanır.
     c)   Pozisyonun gereklerine bağlı olarak otomobil, cep telefonu, cep telefonu hattı verilir.
     d)   Ücret dışı ek olanaklar şunlardır:
          -   Aile yardımı
          -   Evlenme yardımı
          -   Doğum yardımı
          -   Ölüm yardımı
          -   Kışlık yakacak yardımı
          -   İaşe verilmesi
          -   Bayram harçlığı
          -   Avans verilmesi
          -   Çocuk yardımı
          -   Çocuk tahsil yardımı
          -   Kira yardımı
          -   Yıllık izin yol parası
          -   Özel sağlık sigortası (müdürler)
          -   Ferdi kaza sigortası
          -   İstikbal ve diğer markaların mağazalarından ürün alımlarında iskonto uygulaması
          -   Sünnet organizasyonları
          -   Çeşitli mağazalar, hastaneler, oteller ile indirim anlaşmaları yapılması

e) Çalışanlarımızın kullanımına sunulan sosyal tesislerimiz şunlardır:
     -   Spor Salonu, 
     -   Dinlenme Odası,
     -   Kamelyalar,

- Kantin.

İzinler
     -   Hizmet süresine göre hak edilen ücretli yıllık izin süreleri aşağıda yer almaktadır:
     -   5 yıla kadar (5 yıl dahil) – 18 gün,
     -   5 –15 yıl (15 yıldan az olanlara) – 22 gün,
     -   15 yıl ve daha fazla ise – 26 gün,
     -   50 yaşın üstünde olan personele hizmet süresine bakılmaksızın en az 20 gün izin verilir.

STAJ BAŞVURUSU

Stajyer alımlarımız yılda 2 dönem olup, öğretim yılının başında Meslek Lisesi Öğrencileri; yaz döneminde ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerimizi istihdam etmekteyiz.
Kurum olarak her yıl lise ve üniversite öğrencilerine bizlerle birlikte çalışarak deneyim kazanma fırsatı veriyoruz. Stajyerler şirketimizde çalışan profesyonellerin tecrübesinden faydalandığı gibi bizler de onların fikirleriyle gelişiyoruz. Staj imkanı ile öğrencilere kariyer planlaması ve hedefleri konusunda daha bilinçli karar verebilmelerine yardımcı olmayı sosyal sorumluluk bilinci olarak kabul ediyoruz.

Üniversite stajyerleri, her yaz şirket kontenjanı dahilinde Holdingin yönlendirmesiyle istihdam edilmektedir. Üniversite stajyerlerinin başvuruları, staj başvuru formunun doldurulmasıyla yapılabileceği gibi Sanayi – Üniversite işbirliği çerçevesinde Kayseri Sanayi Odası üzerinden yapılan staj başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. Staj başvuruları için ik@boydak.com  ve insan.kaynaklari@boydak.com adresinden İnsan Kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz.
Stajla ilgili bilgi almak ve staj başvuru formuna erişebilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Staj başvurusu için kısayol adresi: http://www.boydakkariyer.com/boydak-ta-staj-p25