« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

 

Temel DeğerlerimizMüşteri Odaklılık
Yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde iç ve dış müşterilerimizin beklentilerini ön planda tutarız. Müşterinin sesini dinleme (VOC) ilkesi ile hareket ederek tüm temel ve destek süreçlerimizi buna göre tasarlarız.
 

Mükemmeli Hedeflemek
Mükemmellik bilincinin ürünlerimiz, süreçlerimiz, yönetimimiz, çalışanlarımız, diğer işbirliklerimiz ile şirketimizin temel yapısında olması gerektiğini bilir ve bu yönde çalışırız.

“Ben” Yerine “Biz”
Etkin takım çalışmasının önemine ve gerekliliğine yürekten inanan bir şirket olarak, tüm çalışanlarımızın, ailenin bir üyesi olma bilinciyle davranmalarını, bilgi, beceri ve yeteneklerini şirketimizin başarısı için kullanmalarını bekleriz. Yaptığımız çalışmalarda çalışanlarımızın birbirleri ile dayanışma içinde olmalarını, birlikte ve yan yana hareket etmelerini hedefleriz. 

Katılımcı Olmak
Şirketimizin hedeflerine ulaşmasında tüm paydaşlarımızın karşılıklı güven ve sorumluluk bilinci içerisinde, gerektiğinde inisiyatif alarak değişim ve gelişim çalışmalarımızda yer almalarını bekleriz. Katılımcılığı desteklemek için gerekli çalışmaları yaparız. 

Yenilikçilik
Dünyadaki yenilikleri takip ederek şirketimize katma değer sağlayacak şekilde uygulayanlardan olmayı ve sektörümüzle ilgili yaptıklarımızla ilklerin öncüsü olmayı hedefleriz.

Her Çalışanımız Liderdir
Çalışanlarımız yapılan herhangi bir işte takım arkadaşlarıyla ortak hareket eden, onları doğru hedefe yönlendiren, değişik fikir ve görüşlere saygı duyan, etrafındakileri pozitif yönde motive eden, tavır ve davranışlarıyla örnek bireylerdir.

Topluma ve Devlete Katkı
Kurum ve birey olarak önceliğimiz, sadece yasal zorunlulukları yerine getirmek değil, bunun da ötesinde içinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini arttırıcı ve çevreye olan olumsuz etkileri en aza indiren çalışmalar yapmaktır.

Sonuç Odaklılık
Başladığımız her işte belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik ve hatta hedeflerimizin üstüne çıkmak için çalışırız.