« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

Sera Gazı Emisyon Raporları

İstikbal Mobilya A.Ş. Türkiye olarak, bu yıl üçüncüsünü yayınladığımız Sera Gazı Emisyon raporumuzda; kuruluşumuzun misyon, vizyon ve politikası, ‘Topluma ve devlete katkı’ temel değeriyle sosyal sorumluluk ve çevre bilinci gereği TS ISO 14064 1/Haziran 2007 standardı baz alınarak eş değer ton CO2 miktarları hesaplanıp C ayak izi çalışmalarımız bulunmaktadır

 Bu raporu düzenli olarak yayınlamayı planlıyor, ileriye yönelik hedeflerimize de değinmek suretiyle şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri ile hizmet etmeyi amaçlıyoruz.