« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

Çalışan Memnuniyet Anketi


2007 yılından beri İnsan Kaynakları bölümü sorumluluğunda çalışanların memnuniyet düzeyini ölçmek ve iyileştirmek amacıyla Yılda 1 kez ÇMA uygulaması yapılmaktadır. ÇMA; 2010 yılından itibaren beyaz yakalı çalışanlarımız tarafından Portal (İntranet) üzerinde elektronik ortamda doldurulmakta;mavi yakalı çalışanlarımız ve 6 aydan fazla bir süredir çalışan taşeron çalışanlarımız tarafından form çıktısı üzerinden doldurulmaktadır.

ÇMA’nın ayrıntılı analizi için iki anket çalışması yapılmaktadır:
1.   Çalışan Memnuniyeti Önem Tespit Anketi
2.   Çalışan Memnuniyet Anketi

Çalışan memnuniyet anketinde 22 konu başlığı yer almaktadır. Sonuçlar; çalışan, bölüm, cinsiyet, kırılımlarında incelenmektedir. Çalışanlarımızın ÇMA’ya katılım oranı her sene artmakta olup 2010 yılı ÇMA Katılım Oranı % 96’dır.
Değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme gerektiren konularda süreç liderleriyle beraber aksiyon planlanır ve uygulamaya geçirilir. ÇMA sonuçları sunum formatında mavi yakalılara ve beyaz yakalılara LCD panolar, beyaz yakalılara portal aracılığıyla duyurulmaktadır.

 

 

Oryantasyon Programı

İşe başlayan çalışanlara öncelikle “Oryantasyon Dosyası” verilerek şirket ve görevi ile alakalı dokümanlar konusunda bilgilendirilmektedir. Oryantasyon dosyasında;şirket tarihçesi, organizasyon şeması, şirket kitapçıkları, şirket yönetmelikleri ve prosedürleri, oryantasyon planı, görev tanımı, vizyon-misyon-temel değerler-şirket politikası, İK vizyon-misyon-politikası yer almaktadır.

İşe alım yapıldıktan sonra çalışanın şirkete ve işine uyum sağlaması için tüm çalışanlara oryantasyon programı ve işbaşı eğitimleri verilmektedir. Beyaz yakalı çalışanların oryantasyon programı, pozisyona bağlı olarak 15 30 işgünü sürmektedir.Oryantasyon bitiminde beyaz yakalı çalışanların bir rapor ve sunum hazırlamaları beklenmektedir.Beyaz yakalı çalışanların oryantasyon programı süresince aldıkları oryantasyon eğitimleri şöyledir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
    
  
Eğitimin Adı
Eğitimi Veren Bölüm
Şirket hakkında bilgilendirme
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Uygulamaları
İSG
Yangın ve Yangın Güvenliği
Süreç Yönetimi
Sistem Geliştirme
EFQM Mükemmellik Modeli
TPM - 5S  
Yalın 6 Sigma
Öneri Sistemi
Yönetim Sistemleri
Kalite Yönetim
TKY
Bilgi Güvenliği
Bilgi TeknolojileriEğitim

Eğitim politikamız; çalışanların bilgilerini ve verimliliklerini arttırarak yetişmesini sağlamak suretiyle, görevine olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, onları daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak ve şirkete sağladıkları katma değeri yükseltecek esasları çizmektir.

İstikbal, çalışanlarının mesleki ve/veya kişisel bilgi ve becerilerini arttıran, çalışanlarına yüksek rekabet şartlarında yenilik ve yaratıcılık yetkinliklerini kazandıran/arttıran eğitim faaliyetlerinde bulunur.
Çalışanlar için çalışan ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişen; yetkinlikler, mesleki bilgi, güncellenen mevzuatlar, yeni sistemler, süreçler, teknolojiler, metotlar vs. ile ilgili yıllık iç ve dış eğitimler planlanır. İç ve dış eğitim planları, yıllık eğitim bütçesi doğrultusunda organize edilerek takip edilir.

İç eğitim planı, “İç Eğitim Şelalesi” adlı uygulama ile gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. İç Eğitim Şelalesi, beyaz yakalı çalışanların bilgi birikimlerini ve uzmanlıklarını, iç eğitimler ile çalışanlara, tedarikçilere, müşterilere veya diğer paydaşlara aktarması ve yaymasıdır.
2011 yılı ilk 6 ayında kişi başına düşen eğitim saati, 10 adam-saattir.
Performans Yönetimi
Beyaz yakalı çalışanların performansı,360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi ile yıllık periyotta değerlendirilmektedir. Bu sistemde çalışanların temel, 1. seviye yönetsel ve 2. seviye yönetsel yetkinliklere ne düzeyde sahip oldukları değerlendirilmektedir.

Temel yetkinlikler, temel değerlerimizle örtüşecek şekilde yapılandırılmış olup tüm beyaz yakalı çalışanlar için değerlendirilmektedir: Müşteri odaklılık, iş kalitesi ve miktarı, takım çalışması, katılımcılık, yenilikçilik ve yaratıcılık, liderlik, topluma ve devlete katkıya destek, başarı, analitik düşünme, iletişim, problem çözme ve stresle başa çıkmadır.

1. ve 2.seviye yönetsel yetkinlikler, yöneticilik yapmakta olan beyaz yakalı çalışanlar için değerlendirilmektedir: Karar Verme ve Problem Çözme, değişim yönetimi, Yönetsel İletişim, çalışanlara koçluk etme, zaman yönetimi, Motive Etme ve Yaratıcılığı Geliştirme, şirketi temsil, liderlik, görev dağılımı, kriz yönetimi, takım performansı yönetimi, toplantı yönetimi ve stratejik yönetimdir.
Mavi yakalı çalışanların performansını takip etmek için, geliştirilen bir yazılım uygulaması ile; iş emri gerçekleştirme, kişisel gelişim, disiplin, iş yükü kriterlerinin değerlendirilmesi gibi kriterler üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Performans değerlendirme sisteminin sonuçları; eğitim sistemi ve kariyer sistemine girdi teşkil etmektedir.

 


Sosyal Faaliyetler
Çalışanların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetler organize edilmektedir, sosyal ve kültürel kulüpler faaliyet göstermektedir.Sosyal-kültürel kulüplerden birisi, Resim kulübüdür. Resim kulübünde; kara kalem resimler, perspektif çalışmalar, mozaik çalışması ve yağlı boya resimler yapılmıştır. Şahmeran resminde yapılan mozaik çalışması, idari binamızın girişinde sergilenmektedir.

Bir diğer sosyal-kültürel kulüp,Fotoğrafçılık kulübü olup Fotoğrafçılık kulübünde; çocuk, mimari, doğa, fabrika, Boydak Holding ormanı ve serbest çalışma konularında fotoğraflar çekilmiştir ve Portal’da saklanmaktadır.

Çalışanlarımız için zaman zaman yapılan sosyal- kültürel faaliyetler şunlardır:
·         23 Nisan İstikbal Çocuklarla Buluşuyor Geleneksel Etkinliği
·         Boydak Holding Futbol Turnuvası
·         Piknikler
·         Ağaç Dikme Kampanyaları
·         Sinema, tiyatro gösterileri
·         Müzik konserleri
·         Yemek organizasyonları