« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

Tedarik Zincir Yönetimi (TZY)


Rekabetin kaçınılmaz olduğu günümüz şartlarında TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ ile paydaşlarımızla bir bütün halinde, kazan kazan ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmakta, süreç iyileştirme projeleri, sosyal sorumluluk çerçevesinde ortak çalışmalar ile desteklenmektedir.

Tedarikçilerimizin güncel verileri alınmakta, yeni tedarikçiler araştırılarak veri havuzumuz sürekli olarak güncellenmektedir. İstikbalin büyüme koşullarına tedarikçilerimizin ayak uydurması için eğitim (5S, TPM, Maliyet Çalışması v.b.), finansal bazda destekler sağlanmakta ve gelişimleri gözlenmektedir.
 
Periyodik olarak tedarikçilerimiz ziyaret edilerek gelişimleri ve karşılıklı geliştirici aksiyonlar belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Yıllık bazda performans değerlendirme yapılmakta ancak yıl içerisindeki gelişmeleri sürekli olarak gözlenmekte herhangi bir durumda aksiyon planları uygulanmaktadır.

SAP sistemine geçilmiş olup kurumsal veri akışının müşteriden tedarikçiye kadar iletilme süreci sağlanmaktadır. Ayrıca süreç dahilinde iyileştirme çalışmaları içine tedarikçi portalı yapılandırması başlatılmış olup hızlı, etkin bir iletişim ve bilgi akışı hızlandırılacaktır.