« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

TS 18001 İş sağlığı ve güvenliği Yönetim Sistemi

İstikbal için en önemli kaynak entelektüel sermayesini oluşturan insan kaynağıdır. Bu sebeple insan kaynağının en etkin en verimli çalışma ortamını sağlamak durumunda olduğunun farkındadır. TS OHSAS 18001 belgesi standardının gereği olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin İstikbal stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi sağlanmaktadır.
 
2007 yılından itibaren TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kuran ve uygulayan İstikbal bu standardın gereklilikleri olan iş sağlığı ve güvenliği  risklerini tanımlayarak bu risklere yönelik önlemlerle risklerin asgari seviyeye indirmek için gerekli faaliyetleri yerine getirmektedir. Sadece yasalara uymak değil yasalarında ötesinde iyileşme faaliyetlerinde bulunmayı hedefleyen İstikbal için TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi iyileşme fırsatlarının yakalanmasını sağlayan konuları ele almaya yardımcı olmaktadır.

Bu konular sayesinde İstikbal, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirilmesi, uygun eğitimlerinin uygun kişilere verilerek çalışanların bilinçlenmesinin sağlanması, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir yönetim sistemi uygulamaktadır.