« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

TS ISO 50001 Enerji yönetim sistemi firmaların belirlenen peryodlarla enerji tüketim miktarlarını hesaplaması ve yıllar bazında Enerji için harcanan giderlerin ve aynı enerjiyi farklı şekillerde kullanarak yapılacak iyleştirmeleri kapsamaktadır. TS ISO 50001 de yer alan terimler aşağıda ki gibidir;

Enerji:  Elektirik,yakıt.buhar,ısı sıkıştırılmış hava ve benzeri diğer kaynaklardır.
Enerji Yönetim Sistemi: Enerji Politikasını ve amaçlarını belirlemek ve bu amaçlara ulaşmak içinbirbiriyle ilişkisi olan veya karşılıklı iletişime giren ögeler kümesidir.
Enerji Kullanımı: Enerjiden yararlanma durumu ya da yararlanma şeklidir.
Enerji Tüketimi: Kullanılan enerji miktarıdır.
Enerji Verimliliği: Hizmet.ürün ya da enerji performansının enerji giridisi ile oranı ya da diğer miktarsal bağlantısıdır.
Enerji Performansı: Enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili ölçülebilir sonuçlardır.
Enerji Performans Göstergesi: Kuruluş tarafından tanımlanan enerji performansının ölçüm ya da niceliksel değeridir.
Enerji Tabanı: Enerji miktarının karşılaştırılmasını sağlayan miktarsal referansdır.
Enerji Yönetim Ekibi: Enerji yönetim sistem faaliyetlerinin ve enerji performans iyileştirmelerinin etkin bir biçimde uygulanmasından sorumlu kişi ya da kişilerdir.