« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

İstikbal Yönetim Sisteminin (İSY) temelini oluşturan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İstikbal’de 1998 yılında belgelendirilmiştir. Daha sonra kurulan diğer yönetim sistemleri TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi üzerine inşa edilerek, ilavelerle zenginleştirilerek İstikbalin Entegre Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. 

İstikbal ürettiği ürünün,verdiği hizmetin müşteri beklentilerinden, isteklerinden, şikayetlerinden ve önerilerinden oluşan müşteri şartlarına ve ulusal ve uluslararası yasal şartlara ilk defada, her defasında ve zamanında uygunluğunu sağlamak ve mutlak müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirme yöntemleri ile sağlamak amacıyla kalite yönetim sistemi kurmuş ve sistem gerekliliklerini uygulamaktadır.

İstikbal için ISO 9001 standardında yer alan 8 kalite yönetim prensibi kendi temel değerlerinin oluşmasında teşkil etmektedir. 8 kalite yönetim prensibi;
1.   Müşteri Odaklılık
2.   Liderlik
3.   Çalışanların Katılımı
4.   Süreç Yaklaşımı
5.   Yönetime Sistem Yaklaşımı
6.   Sürekli İyileştirme
7.   Verilere Dayalı Karar verme Yaklaşımı
8.   Tedarikçilerle Karşılıklı Fayda