« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

Teknoloji Kullanımı


İstikbal A.Ş. olarak, sahip olduğumuz değerlerlerimiz ve yönetim sistemlerimize uygun olarak, sürdürülebilir bir gelecek için risklerimizi yöneterek çalışmaktayız. Yaptığımız teknolojik çalışmalarda, dünya trendlerini yakından takip ederek, kimi zaman sektörde kimi zaman Türkiye'de ilk leri başarmak için çalışıyoruz.

Uyguladığımız standartlar dünya standartları, kullandığımız uygulamalar dünya çapında kabul görmüş uygulamardır. Teknoljik çalışmalar ekibimiz ile her birlikte İstikbali daha iyiye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.


 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İstikbal Yönetim Sisteminin (İSY) altıncısını oluşturan TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İstikbal’de faaliyetlerin yürütülmesi esnasında kullanılan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2010 yılında kurulan ve belgelendirilen TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde İstikbal mevcudiyetini ve devamlılığını sağlayacak nitelikteki bilgiler için aşağıda kısaca açıklanan Bilgi Güvenliği kavramının temel ilkeleri büyük önem arz etmektedir;

*   
Gizliliğin korunması:
Bilgiye ulaşımın, sadece yetki sahibi kişilerce olabildiğinin garanti altına alınması
*
    Bütünlük: Bilginin ve bilgi işleme yöntemlerinin, doğruluğunun ve eksiksizliğinin korunması
*    Ulaşılabilirlik: Gereken durumlarda yetkili personelin, bilgiye ve ilgili varlıklara ulaşımının garanti edilmesi.

İstikbal Mobilya Bilgi Güvenliği Politika ve Hedefleri
İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.’nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması ve uygun biçimde yönetilmesi Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi politikası olarak benimsenmiştir. Hedef olarak da
*     Bilgi izinsiz erişime karşı korunur.
*     Bilginin gizliliği korunur.
*     Bilgi yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilemez.
*     Yetkisiz değişikliklere karşı koruma sayesinde bilginin doğruluğu sağlanır.
*     Gereksinim duyulduğunda bilgi yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur.
*     Yasama ve yürütmenin şartları yerine getirilir.
*     İlgili kontrol prosedürleri her birim ve süreç tarafından uygulanır. 
*     Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği bilinçlendirme eğitimi verilir.
*     Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve şüphelenilen zayıf noktalar birim sorumlusuna rapor edilir ve araştırılır. Eğer bu açıklıklar tanımlı süre dâhilinde çözülememiş görünüyorsa, güvenlik yöneticisine haber verilir.SAP 
İstikbal İşletmemizde SAP Kullanımı;
 
Boydak Grubu’na bağlı ev tekstilinden, yataktağa ve  elyaf üretimine kadar çeşitli alanlarda üretim yapan, EFQM 5 yıldız yetkinlik belgesi sahibi İstikbal Mobilya, SAP projesini tamamladı. Boydak Holding ile eşgüdümlü olarak çalışma olanağı sunan yeni sistem, yöneticilerin kârlılık analizi ve maliyet takibini tek bir sistem üzerinden yapabilmelerini sağlayacak.
 
SAP projesiyle, İstikbal Mobilya’nın Kayseri genel merkezi ile Adapazarı’nda konumlanan üretim tesislerindeki iş süreçleri “tam zamanında” metodolojisine uygun olarak takip ediliyor. Ev tekstili, yatak ve elyaf üretiminin aynı çatıda yapıldığı ancak birbirinden bağımsız süreçlerin kullanıldığı eski çalışma sistemi terk edilerek, tek bir sistem üzerinden tüm üretim kanalları yönetilebiliyor ve izlenebiliyor.
 
Proje kapsamında SAP’nin Satış ve Dağıtım, Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama, Finans, Maliyet Muhasebesi, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Depo Yönetimi modülleri uygulandı. Yeniden yapılanma hedefi doğrultusunda yalın üretim modeline geçen İstikbal Mobilya, SAP çözümleri sayesinde, ihtiyaç duyulduğu kadar, yüksek kalitede, hızlı üretim yaparak, doğru zamanda doğru yere ürün ulaştırabiliyor.
 
İstikbal Mobilya, aynı zamanda Boydak Grup bünyesinde başlatılan İnsan Kaynakları projesine de dahil oldu ve bordro uygulamasını gerçekleştirdi. Bunun dışında, ana bayilerin siparişlerini girip takip edebilecekleri bir web portali kuruldu. Bir sonraki aşamada, talep edilen tüm raporlamaların ve temel performans göstergelerinin alınabilmesi için kurumsal veri ambarı projesi başlatılacak.