« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

Yalın Üretim

 
Yalın üretim, siparişin alınmasından sevkiyatın yapılmasına kadar geçen zaman içerisinde ki her türlü operasyonda katma değersiz dediğimiz ve müşterinin değer olarak karşılığını ödemediği, sadece işletme için maliyetleri artıran israfların sürekli iyileştirerek azaltılması yada yok edilmesidir.

 
İstikbal Mobilya kurum kültüründe iyileştirerek üretme felsefesini barındırır. Bu sebeple yapılan tüm işlerde üretim yada hizmet fark gözetmeksizin yalın üretimin 7 büyük israfına odaklanarak bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

İstikbal Mobilya süreçlerine baktığımızda KANBAN ,SMED, 5S, PokeYoke, Kaizen, Heijunka, Tek Parça akış gibi birçok başarılı yalın uygulamalarını görmek mümkün olabilmektedir.Örneğin ev tekstili bölümünde uygulanan yarımamul ve sevkiyat KANBANları, uyku seti hattında uygulanan tek parça akış sistemleri, Yatak bölümü kapitonelerinde uygulanan Poke-Yoke uygulamaları ve bunların yanında tüm süreçlerde gerçekleşip hayata geçmiş kaizenleri görmek mümkündür.
 
5S ( Sınıflandır - Sırala - Sil - Standatlaştır - Sahiplen)2 

5S yönetimi, İstikbal tarafından içselleştirilerek firmanın kendine ait bir kültürü haline dönüştürülmüştür. İş başı yapan bütün çalışanların oryantasyon eğitiminde 5S yönetimi anlatılmaktadır.

5S yönetimi, İstikbal’in sadece üretim alanlarında değil, ofisler, yemekhane, revir ile firma içerisindeki bahçe ve parklar gibi firmanın sahip olduğu bütün alanlarda uygulanmaktadır.

Ayrıca 5S yönetiminin daha kolay anlaşılabilmesi için eğitim kitapçığı, afişler ve pankartlar gibi görseller kullanılmaktadır.

İstikbal işbirliği içerisinde olduğu tedarikçi ve taşeron firmalara 5S Yönetimi Eğitimleri vermektedir. İstikbal verdiği eğitimler sonucunda tedarikçi ve taşeron firmalarda saha değerlendirmesi yaparak iyileştirme yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.
 
TPM - Toplam Üretken Yönetim Sistemleri 

Toplam Üretken Yönetim sistemi uygulanarak tüm çalışanların katılımının sağlanması, kayıpların önlenmesi ve verimin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Toplam Üretken Yönetim sistemi ile her alanda iyileştirme çalışmaları yürütülmekte olup, otonom bakım uygulamaları yapılmaktadır.

Sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan komiteler kendi alanlarında, hedefleri doğrultusunda iyileştirmeler yapmaktadırlar.

6sigma 

Yalın 6 Sigma; mevcutta var olan yada elde edilebilir nitelikteki her türlü veriyi istatistiksel yaklaşımlar kullanarak, sistematik, sürekli ve kontrol edilebilir iyileştirmeleri hedefleyen proje odaklı bir ekip çalışmasıdır.
 
İstikbal Mobilya yalın 6 sigma çalışmalarına 2008 yılında başlamıştır.Şirket 3 yıl gibi bir sürede 3 dalga yeşil kuşak , 1 dalga kara kuşak yetiştirmiştir. Şirket genelinde beyaz yakada %88, mavi yakada %14 oranlarında yayılım mevcuttur.2011 yılı itibarı ile proje durumları ve kuşak sayıları tablolarda verilmiştir.
                                                                 
 
 
             İstikbal Mobilya’da Yalın 6 sigma projeleri kapsamında süreç iyileştirmelerinde DMAIC metodolojisi, yeni ürün geliştirme ve süreç tasarımlarında ise DFSS (DMEDI –IDOV-…) metodolojileri kullanılarak büyük ölçekli iyileştirme projeleri yapılmaktadır.
 
 
Öneri Sistemi

”Problem varsa, çözüm önerimizde var” sloganıyla çalışan öneri sistemi, sadece çalışanlar için değil   misafirlerimiz içinde kullanılan bir sistemdir. Web tabanlı çalışan öneri sistemine işletme içerisindeki bilgisayarlardan ulaşılabildiği gibi, internet bağlantısı ile evden de ulaşılarak giriş yapılabilmektedir.
 
Öneri sistemi ayrıca İstek, Teşekkür ve Şikayetlerin de alındığı ve değerlendirildiği bir sistem olarak çalışmakta olup, veriler kendi bünyemizde  hazırlanan program vasıtasıyla yönetilmekte ve takip edilmektedir.
 


 


Kıyaslama Çalışmaları
Benchmark(Kıyaslama) bir ölçü birimi ve benchmarking ise bu ölçümün yapılmasıdır. Henüz dilimizde karşılığı tam olarak benimsenmemiş olsa da, benchmarking; örnek edinme, örnek alma ve en çok da “kıyaslama” olarak türkçeleştiriliyor. Örnek alınacak “referans noktası”nın belirlemesi anlamına gelen benchmarking, ‘bir işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka işletmelerin, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulaması’ anlamına gelir.

Kurumsal öğrenme ve süreç iyileştirme amacıyla kullandığımız kıyaslama için kıyaslama gereksinimleri, yıllık stratejik plan doğrultusundaki değişim ve gelişim ihtiyaçlarından, iç/dış denetim/değerlendirme geri bildirim raporlarından ve süreç performans değerlendirme sonuçlarından ortaya çıkmaktadır. Gereksinimlere göre yıllık kıyaslama planı oluşturulmakta ve plan dâhilinde kıyaslama çalışmaları yürütülmektedir. Kıyaslama sürecinin temel iş akışı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Kıyaslama deneyiminden edinilen öğrenme ile birçok süreçte iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

 Kıyaslama Alt Süreci Temel İş Akışı
 
 

Süreç Olgunluk Seviyesi (SOS) Araçları
 
İstikbal Mobilya olarak 2010 yılından beri 7 adet SOS aracını Stratejik Planımız doğrultusunda uygulamaya almaktayız. İlk olarak 2010 yılında Satınalma ve TZY süreçleri için uygulama başlatılmış olup, 2011 yılında ise Üretim Süreçleri ve Tesis Yönetimi araçları devreye alınmıştır. Tesis Yönetimi SOS aracını Türkiye’de ilk uygulayan firma İstikbal Mobilya’dır. 2011 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları süreci için çalışmanın tamamlanması planlanmıştır.

SOS Hakkında;
SOS araçları kilit iş süreçlerin yönetimi ve sağlanan başarıların değerlendirmesi için tasarlanmış olgunluk  matrisleridir.

SOS araçları Avrupa Kalite Yönetim Vakfı(EFQM) in kurucu üyelerinden Philips Electronics tarafından geliştirilmiş, uygulanmış ve yedi adedi EFQM  çevresince  de  kullanılabilir hale getirilmiştir.

Bu değerlendirme aracı (ya da süreç olgunluk matrisi), öncelikle, kurumların dünya çapındaki performansa göre kendi performanslarını ölçtüğü bir özdeğerlendirme aracıdır; ancak, gelecekte öz değerlendirme sonuçları herkesin birbirinden öğrenmesi ve genel iyileştirme planları geliştirmek için de paylaşılabilir.
 
Süreç Olgunluk Seviyesi (SOS) aracının avantajları aşağıda belirtilmiştir:
    Şirketlerde Süreçlerin Olgunluk Seviyeleri (SOS) ne olursa olsun uygulamak mümkündür
    İyileştirmeler ve gelişmeler takip edilebilir
    En iyi uygulamaları esas alır
    Kullanımı pratik ve hızlıdır
    Sadece ‘Ne’ değil, ‘Nasıl’a da yanıt verir
       
SOS aşağıdaki şekilde konumlandırılabilir:
     İş süreçlerinin iyileştirilmesi ile EFQM puanının geliştirilmesine katkı sağlar
     EFQM Modeline giriş eşiğidir
     ISO 9001 için yapılan çalışmaların üzerinde gerçekleştirilebilir
           
Aşağıdaki süreçler için SOS uygulanabilmektedir:

•     Finansman Yönetimi
•     İnsan Kaynakları Yönetimi
•     Üretim Süreçleri
•     Pazarlama ve Satış
•     Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)
      İşletme Yönetimi
•     Satınalma Yönetimi

Süreçler EFQM modelinin kalbidir ve SOS bu süreçlerin mükemmeliyet seviyesini belirlemektedir. SOS kilit iş süreçleri için:
       Olgunluk seviyesinin ölçülmesini
•       İyileştirme fırsatlarının tanımlanmasını
       Ortak dil ve en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla öğrenmenin geliştirilmesini
sağlar.
 
SOS değerlendirmesi sonucunda her bir bileşene ait 1-10 arası bir puan çıkmaktadır. 10 puan dünya ölçeğindeki en iyi uygulamaları ifade ederken diğer puanların anlamları şekilde gösterilmiştir.
SOS Değerlendirmesinde:
•       İlgili bileşenin genel özeti gözden geçirilir.
       Bileşenleri değerlendirmeden önce olgunluk seviyelerinin gerek ve koşulları gözden geçirilir.
       Uygun kanıtlarla seviyeler “içselleştirilir”.
       1. bileşenden başlanarak tüm bileşenler değerlendirilir.
       İlk olarak sıfırıncı olgunluk seviyesinden başlayıp bu seviyedeki tüm tanımlar dikkatlice okunur.
       Her olgunluk seviyesi için mevcut durumun beklenen seviyeyi karşılayıp karşılamadığına karar verilir. Her olgunluk seviyesi için puanı oluşturan kanıtlar tanımlanır.
       Bir sonraki olgunluk seviyesine geçilir ve yeniden kanıt aranır.
       Kuruluş bir olgunluk seviyesini karşılamıyorsa, bir sonraki ile devam edilir. Bu aradaki farkı tanımlamanıza yardımcı olur.
       Kuruluşun tamamen karşıladığı seviye karşılık gelen puan esas alınır. “Katı Adım” ilkesine göre yapılan bu puanlama yaklaşımında seviye, incelenen ve önceki seviyelerin tüm gereklerini karşılamalıdır
       Bir sonraki bileşene geçilir ve aynı yaklaşım tüm bileşenler için uygulanır.
       Süreç Olgunluk Matrisi (SOM) oluşturulur
       İyileştirme için faaliyetleri ve öncelikleri saptanır.
       SOS çalışması iç ve dış değerlendirmeciler ile periyodik olarak yinelenir ve elde edilen SOM’lar karşılaştırılır.

 
 
 
Teknoloji Geliştirme 

Yardımcı işletmeler bünyesinde kurulan makine sistem geliştirme; öncesinde arıza bakım ekibine destek sonrasında yedek parça imali, üretimin ihtiyaçlarına göre uygun aparat, üretim kayıplarını giderecek otomasyon gibi sistemler geliştiren, mevcut sistemler üzerinde geliştirmeler yapan, tamamen sıfırdan tasarımı yapılıp imal edilen ve patentleri alınan makine imal eden bir bölümdür. Bunlara birkaç örnek olarak şu anki mevcut yatak hattı ve yapılan geliştirmeler, baza fırfırı otomatı, ev tekstili yorgan otomasyonu, yastık kılıfı dikme makinası gibi örnekler verilebilir. Bunların yanında kampüs içerisinde bulunan diğer grup firmalara da yedek parça konusunda destek vermektedir.